Wij verlenen juridische bijstand aan cliënten uit geheel Nederland en andere Europese landen. Momenteel staan wij cliënten bij uit o.a. Duitsland, België, Spanje en Estland. Kenmerkend voor ons advocatenkantoor is respect voor elkaar, integriteit en de menselijke maat in onze contacten met cliënten, relaties en medewerkers. Wij staan voor een informele aanpak en een pro-actieve betrokkenheid. Verder wordt er door ons veel waarde gehecht aan een duurzame en persoonlijke relatie met de cliënten. Er wordt door ons geprocedeerd waar het moet en geadviseerd of bemiddeld waar het kan.

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies en procesrechtelijke vertegenwoordiging op onder andere de volgende rechtsgebieden:

• Strafrecht
• Personen-en Familierecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, gezag, omgang)
• Arbeidsrecht
• Bestuursrecht (o.a. sociale zekerheid en sociale voorzieningen (PGB e.d.))
• Europees Hof voor de Rechten van de Mens (klacht indienen bij schending mensenrechten)

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend, zonder verdere verplichting, contact met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

Advocatenkantoor Rack

 

 

Bezoekadres:
Marnixstraat 4hs
1015 XH Amsterdam

Postadres:
Postbus 20206
1000 HE AMSTERDAM

E-mail: info@advocatenkantoorrack.nl


icoon-bellenTel:
020 – 20 89 995

Mobiel: 06 – 28 78 58 65

linkedin (1)